De tuigwedstrijden zijn verdeeld in 2 rubrieken.

  • 4 t/m 6 jarige Merries
  • 4 t/m 6 jarige Hengsten/Ruinen

Tijdens de selectiewedstrijden wordt de aanleg voor tuigsport getoetst door het presenteren van de paarden voor de showwagen.

De paarden worden beoordeeld door middel van een beoordelingsprotocol, het maximaal te behalen punten is 100.  Dit beoordelingsformulier kent de volgende onderdelen: houding (10 punten), front en stelling (10 punten), voorbeengebruik (20 punten), achterbeengebruik (20 punten), zweefmoment (2o punten) en geschiktheid als tuigpaard (20 punten).

Een paard mag slechts aan één selectiewedstrijd deelnemen.

Paarden met een voldoende score (=>68%) worden afgevaardigd naar de Centrale Keuring, waar de (halve) finale wordt verreden. Op basis van het aantal per rubriek gekwalificeerde combinaties, bepaalt het KFPS of er twee of meerdere halve finales verreden worden. In het geval er een halve finale verreden wordt kan 1 menner meerdere geselecteerde paarden starten (na gelang het aantal halve finales). Het KFPS zal minimaal 1 week van tevoren duidelijk maken aan de deelnemers of er een halve finale verreden wordt. In de finale kan 1 menner slechts 1 paard rijden. Het is toegestaan om geselecteerde paarden door een andere menner voor te laten stellen tijdens de (halve) finale op de Centrale Keuring. Per rubriek wordt er een winnaar uitgeroepen.